jueves, 21 de enero de 2016

Edicións "Voz de los sin Voz"

ESTE SÁBADO DIFUSIÓN DE CULTURA SOLIDARIA EN OURENSE (RÚA DO PASEO)

Libros a prezo de coste. Autores: Unamuno, Rovirosa, Heleno Saña, Chomsky, Abad de Santillán, Mounier, etc, etc.