miércoles, 7 de enero de 2015

Información do grupo de lectura da Casa de Cultura e Solidariedade.


GRUPO DE LECTURA NA CASA DE CULTURA E SOLIDARIEDADE

Vindeiro libro: Pedagoxía do Oprimido, de Paulo Freire. Xoves 29 de Xaneiro.


http://bibliotecasolidaria.blogspot.com.es/2009/10/pedagogia-del-oprimido-de-paulo-freire.HTML